Hola,

Aquesta és una pàgina web la matèria de Ciències Socials creada com a eina suport pels alumnes. Hi podeu trobar vídeos, activitats, recursos que hem parlat o treballat a l’aula.  És una eina de suport, que esperem que sigui útil, interessant i que entre tots, fem créixer.