Objectius:

  • Reconèixer els elements que permeten parlar de l’inici d’una nova era.
  • Entendre què va ser l’Humanisme i quins són els seus ideals bàsics.
  • Saber qui va ser Erasme de Rotterdam.
  • Adonar-se de la importància de la invenció de la impremta.
  • Reconèixer els fets i idees més importants de la Reforma protestant i de la Contrareforma catòlica.

Vídeos treballats a classe:

Tasques voluntàries: 

Només es pot realitzar una de les tasques voluntàries.  S’ha de lliurar en format digital, en document de text de Drive. La data màxima per lliurar l’activitat és el 18 d’Octubre. 

Les dues pel·lícules estan disponibles a Netflix. 

Vídeo per repassar la unitat