En aquest tema treballarem els apartats 1 i 2 de llibre i el visionat de la pel·lícula: 1492, La Conquista de Paraíso