Dins d’aquest apartat trobareu els temes de Història que corresponen a 3r d’ESO