TASCA A REALITZAR:

Fent ús de les pàgines webs facilitades i el vostre llibre de text, ompliu el document en paper que us ha donat la vostra professora.

Per omplir el document cal fer servir l’estructura cooperativa de lectura compartida per cercar informació i llapis al mig per omplir-lo. Cal lliurar el document treballat al final de la sessió.