Benvolguts/des alumnes,

La matèria de Ciències Socials es distribueix en dues gran branques. Per un costat la Geografia, i més concretament, aquest any, en Geopolítica i Geoeconomia, que treballarem al 2n i 3r trimestre; per l’altre costat la Història i la Història de l’Art, i ens centrarem en el període moderna, que treballarem durant el 1r i part del 2n trimestre.

A més d’aprendre els continguts i els procediments de cada unitat, és també molt important l’actitud que tenim a classe i per tant es té compte a la matèria. Per tal d’avaluar-la es tenen en compte quatre aspectes bàsics: participació, respecte, treball a l’aula i actitud a les activitats realitzades en estructures de treball cooperatiu.  La gradació d’aquests aspectes bàsics és una eina per valorar l’actitud a la matèria per part del docent, i pot ser utilitzada pel propi alumne per valorar-se ell mateix

Rúbrica actitud socials

rúbrica procediment de RESUM